Reklama przekracza granice

Kiedy reklama przekracza właściwe granice, które nakazuje etyka reklamy? Kilka lat temu była pewna sytuacja z reklama napoju alkoholowego. Reklama ta sprawiła, że ktoś chwalił, iż wódka nie może być reklamowana w telewizji. To samo papierosy. Jest to jeden z absurdów, jakim podlegają polskie media. Zagranicą zarówno papierosy jak i alkohol mogą być reklamowane na równi innymi produktami. Dziwne, że w takiej sytuacji, wszelkie środki na potencje również nie uległy tej reklamowej cenzurze. Reklama wpływa na widza, ale wiadomo, że nie będzie on traktował jej serio. W uzasadnieniu podano, że takiej reklamie mogą ulegać dzieci. Przesunięto, więc czas prezentowania takiej reklamy na godziny wieczorne, czyli po dwudziestej drugiej. Ale z każdej strony, widać, iż dla producentów jest to cios. Zarówno alkohol jak i każdy produkt potrzebuje reklamy, aby funkcjonować na rynku. Bez reklamy produkt tak jakby nie istnieje. Reklama pozwala utrwalić w świadomości odbiorcy fakt istnienia i zalet danego produktu. Wiadomo, że nie wszystko może być reklamowane, ale granice w tej sytuacji nie zostały przekroczone. W reklamie nie można poruszać spraw społecznych, czy sytuacji, w których łamane jest prawo, bo mogą zostać zrozumiane, jako zachęta do działania w złą stronę, ale narzucone obecnie ograniczenia nie znajdują zastosowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.