Reklama jest sztuką?

Mnożna sobie postawić pytanie, czy reklama jest sztuką? Każdy z pewnością odpowie na nie inaczej. Reklama w jakiś sposób, patrząc obiektywnie, będzie miała cechy dzieła sztuki. Film to w końcu dzieło sztuki, a reklama to pośrednio film, tylko, ze krótkometrażowy i zrobiony w zupełnie inny sposób, technicznie. Ale w odbiorze, często trudno nam odróżnić, czy jest to reklama, czy jest to film. Bardzo często powstają dwie wersje reklamy. Jedna z nich jest krótka i trafia do mediów, a dłuższa krąży niezależnie w Internecie, jako firma dodatkowej reklamy, ale już właśnie w kwestii dzieła sztuki. Reklama jest sztuką, w momencie, w którym przekracza ramy zwykłej reklamy, czyli do normalnego promowania produktu dołącza się w jakiś sposób fabułę. Może być to oparte na rozbudowanym scenariuszu, a może być to fabuła prosta, która nie będzie wymagała większej pracy przy konstrukcji reklamy. Sama muzyka do reklam, która w jakiś sposób jest sztuką może być uważana za dzieło i zaliczana w poczet sztuki. Reklama dawno przestała być formą użytkową, a dzisiaj stanowi element kultury masowej i jest to ważna rola. Twórcy prześcigają się w pomysłach na to, kogo zatrudnić w reklamie i o czym je tworzyć, ale i tak najlepsze pomysły to te, które nawiązują do reklam, które już kiedyś były i w jakiś sposób wpłynęły na cały rozwój reklamy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.