Reklama przedstawień, spektaklów

Jak w każdej dziedzinie, wymogiem dla odbiorców jest korzystanie z gazetek informacyjnych, gdzie znajdziemy niejedna reklamę przedstawień w teatrze czy też innych imprez kultury. Reklama była, jest i zawsze będzie dotyczyła spotkań z artystami, gdzie to odbiorcy mogą być obecni na takim wydarzeniu. Dlatego na stronach teatrów mamy niejedną reklamę na temat przedstawień jakie będą górowały na najbliższy miesiąc. Nie inaczej jest z kinami, które próbuje już różnych dróg aby dotrzeć do masy ludzi chcących obejrzeć film. Reklamy nowych repertuarów kinowych puszczane są odważnie w telewizji oraz w Internecie, a jeśli przechodzimy koło budynku kinowego, zawsze możemy wziąć kilka pojedynczych reklam z samego miejsca. Takie reklamy kieszonkowe szczególnie na nas działają kiedy mamy wolna chwilę i na spontana zechcemy zatrzymać się, obejrzeć coś np. w ciemna city. Jednak reklama przedstawień i spektaklów jest kreowana poprzez media i wiadomości każdego dnia, przez programy telewizyjne promujące wszelkie wydarzenia kulturowe. Do takiej reklamy potrzebna jest produkcja gazetek na dany miesiąc, gdzie rozpisane są w godzinach i datach dane wydarzenia tj. wystawy, wernisaże, kino, rekreacja. Warto jest iść za przykładem Częstochowy, w której co miesiąc wychodzą kilkustronne gazetki pt. – Co gdzie kiedy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.